Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 16. 4.

Nepřítomné třídy 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 STUD STUD STUD STUD STUD STUD STUD STUD STUD
V STUD STUD STUD STUD STUD STUD
2 STUD STUD STUD STUD STUD STUD STUD STUD STUD
VI STUD STUD STUD STUD STUD STUD STUD STUD STUD
3 STUD STUD STUD STUD STUD STUD STUD STUD STUD
VII STUD STUD STUD STUD STUD STUD STUD STUD STUD
4 STUD STUD STUD STUD STUD STUD STUD STUD STUD
VIII STUD STUD STUD STUD STUD STUD STUD STUD STUD
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Čapková Erika .. .. .. .. - - -
Máchová Štěpánka - - .. .. - ..
Malá Jana - - ..
Švancar Petr .. .. ..
Místnosti mimo provoz 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2A Absc Absc Absc Absc Absc Absc
2B Absc Absc Absc Absc Absc Absc
2C Absc Absc Absc Absc Absc Absc
3A Absc Absc Absc Absc Absc Absc
3B Absc Absc Absc Absc Absc Absc
3C Absc Absc Absc Absc Absc Absc
BIO Absc Absc Absc Absc Absc Absc
FYZ Absc Absc Absc Absc Absc Absc
JAZ Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd
I
1 ZMP přesun >> na 16.4. 3. hod
2 FYZ CIMR změna Su
3 ZMP CIMR přesun << Vv z 1. hod
3 HUV odpadá (Mj)
4 CJL CIMR změna Ře
II
1 TEV Chl odpadá (Šc)
2 TEV Chl odpadá (Šc)
4 DEJ CHE změna Kb
5 CJL CHE změna Pg
6 BIO odpadá (Má)
III
1 INF AjCf odpadá (Su)
2 CJL 1A změna Be
3 TEV Chl HALA spojí (Šc)
4 ANJ AjVa 1C změna Val
4 ANJ AjDa odpadá (Fj)
5 NEJ NjŘí 1A změna Ří
5 NEJ NjMs 1C změna Ms
IV
1 CJL 1B změna Ře
2 MAT 1B změna Jr
3 BIO CHE změna Cy
4 MAT AjVa 1A změna Jr
5 FYZ 1B změna Ča
8 ZMP odpadá (Má)
9 OBV odpadá (Kb)
1
8 ZSV odpadá (Kb)
9 NMAT odpadá (Čp)
1. les., 5. - 6. les., 3. les., 9. les., 7. - 8. les., 2. les., 4. les. Studijní volno
V
8 BIO AjKr odpadá (Cy)
9 BIO AjKr odpadá (Cy)
2. les., 5. les., 4. les., 3. les., 1. les., 6. les. Studijní volno
2
3. les., 6. les., 4. les., 7. les., 9. les., 8. les., 2. les., 5. les., 1. les. Studijní volno
VI
2. les., 7. les., 9. les., 6. les., 3. les., 8. les., 5. les., 4. les., 1. les. Studijní volno
3
8. les., 7. les., 3. les., 1. les., 9. les., 6. les., 5. les., 4. les., 2. les. Studijní volno
VII
8 FYZ AjVa přesun >> na 9.4. 8. hod
9 FYZ AjKr přesun >> na 2.4. 8. hod
8. les., 6. les., 1. les., 3. - 4. les., 7. les., 2. les., 5. les., 9. les. Studijní volno
4
7. les., 3. les., 2. les., 4. les., 1. les., 8. les., 6. les., 5. les., 9. les. Studijní volno
VIII
4. les., 1. les., 7. les., 2. les., 5. - 6. les., 9. les., 3. les., 8. les. Studijní volno
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou